210 5589500 Καλέστε μας για να μελετήσουμε τον χώρο σας

Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών

Το κονίαμα GNK 10G αναμιγνύεται  με 6 λίτρα καθαρό νερό, με τη χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών έως ότου προκύψει ένα ομοιογενές κολλώδες μίγμα. Το μίγμα παραμένει 5 – 10 λεπτά προκειμένου να ωριμάσει και αναδεύεται ξανά για μικρό χρονικό διάστημα.

Το κονίαμα  GNK 10G εφαρμόζεται είτε περιμετρικά της πλάκας και σε επιλεκτικά σημεία στο κέντρο της με μυστρί αρκεί η συγκολλητική ουσία να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της προς επικόλληση επιφάνειας του μονωτικού.

Σε επίπεδα υποστρώματα (π.χ. γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα) το υλικό συγκόλλησης GNK 10G εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα.

Ο χρόνος χρήσης του έτοιμου μίγματος είναι 1 – 3 ώρες, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι θερμομονωτικές πλάκες VITEXTHERM EPS 80 WHITE ή VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE ή VITEXTHERM EPS 100 GRAPHITE PLUS  ή VITEXTHERM COMBO EPS 100 τοποθετούνται σταυρωτά από κάτω προς τα πάνω, εφαπτόμενη η μία πλάκα με την άλλη και προσέχοντας τη μη ύπαρξη κατακόρυφων αρμών.

Το κονίαμα επικόλλησης GNK 10G δεν πρέπει να εφαρμόζεται στους αρμούς των θερμομονωτικών πλακών και σε περίπτωση που εισέλθει κατά την τοποθέτηση πρέπει να αφαιρείται.

Τυχόν διάκενα με πλάτος μέχρι 3mm πληρώνονται με τον MAXI GUN FOAM, ενώ μεγαλύτερα διάκενα πληρώνονται με λεπτά κομμάτια θερμομονωτικών πλακών.

Οι θερμομονωτικές πλάκες στις γωνίες πλέκονται μεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Οι θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και ειδικά οι γραφιτούχες δεν πρέπει να αφήνονται εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να προστατεύονται από αυτήν.

Απαγορεύεται η δημιουργία οριζόντιων και κάθετων αρμών στις γωνίες των ανοιγμάτων (π.χ. παράθυρα, πόρτες). Η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να διατηρείται μεταξύ αρμών και ακμής ανοιγμάτων είναι 15cm.

Το κενό που δημιουργείται μεταξύ του ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ και του εδάφους πληρώνεται με πολυστερίνη. Η πολυστερίνη δεν πρέπει να εφάπτεται στο δάπεδο (πλακάκι ή τσιμεντοκονία) ή σε σταθερά δομικά στοιχεία (π.χ. κάτω μέρος προβόλου).

Στα σταθερά δομικά στοιχεία πρέπει να αφήνεται αρμός 5mm και να πληρώνεται το κενό με αφρό χαμηλής διόγκωσης MAXI GUN FOAM προκειμένου το σύστημα να μπορεί να παραλάβει συστολο-διαστολές. Μεταξύ δαπέδου και θερμομονωτικού υλικού ή άλλων σημείων που  υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης υγρασίας, ο αρμός πληρώνεται με πολυουρεθανική μαστίχη προκειμένου να προστατευτεί από τις υγρασίες του περιβάλλοντος.

Επίσης στα ανοίγματα το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να γυρίζει στους λαμπάδες για την αποφυγή θερμογεφυρών (συμπύκνωση υδρατμών, απώλεια ενέργειας). Ο αρμός μεταξύ θερμομόνωσης και αλουμινίου πρέπει να καλύπτεται με πολυουρεθανική μαστίχη ή αυτοδιογκούμενη ελαστική ταινία. Μετά την τοποθέτηση της πολυστερίνης ακολουθεί εξομάλυνση της επιφάνειας με τριβείο.

Σε περιπτώσει που η επιφάνεια παραμείνει χωρίς την εφαρμογή αντιρρηγματικής στρώσης για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί (ελαφρό τρίψιμο με τριβείο)

Υπάρχει η δυνατότητα επικόλλησης των πλακών πολυστερίνης με τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης GNK FOAM. Ο αφρός ανακινείται για περίπου 30 δευτερόλεπτα και βιδώνεται στο πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης. Εφαρμόζεται το υλικό στην πλάκα πολυστερίνης και στη συνέχεια τοποθετείται η πολυστερίνη στην τοιχοποιία. Ο αφρός πρέπει να εφαρμόζεται σε επιπεδωμένες επιφάνειες.

Ζητήστε προσφορά!

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να καταλάβει τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, να σας κάνει μια οικονομική προσφορά και να επισκεφθεί το χώρο σας κατόπιν συνεννοήσεως!

Όνομα:
Περιοχή:
Τηλέφωνο:
Email:

Βρείτε συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα