210 5589500 Καλέστε μας για να μελετήσουμε τον χώρο σας

Μηχανική Στερέωση με βύσματα

Η τοποθέτηση των βυσμάτων γίνεται 2 ημέρες μετά την επικόλληση των πλακών πολυστερίνης προκείμενου το κονίαμα να έχει σκληρυνθεί επαρκώς.

Αρχικά η πολυστερίνη φρεζάρεται με πλαστική ή μεταλλική φρέζα. Τα βύσματα τοποθετούνται με τη διάνοιξη οπής με τη χρήση τρυπανιού διαμέτρου που καθορίζεται από τη διάμετρο του βύσματος . Στη συνέχεια καρφώνονται με κρουστικό δράπανο.

  • Όταν το σύστημα VitexTherm εφαρμόζεται σε υπόστρωμα τοιχοποιίας ή σκυρόδεματος  χρησιμοποιούνται τα πλαστικά βύσματα VITEXTHERM PL.
  • Όταν το σύστημα VitexTherm εφαρμόζεται σε υπόστρωμα σκυρόδεματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μεταλλικά βύσματα VITEXTHERM MT.
  • Όταν το σύστημα VitexTherm εφαρμόζεται σε υπόστρωμα τσιμεντοσανίδας ή γυψοσανίδας χρησιμοποιούνται ειδικά βιδωτά βύσματα VITEXTHERM THREAD.

Το μήκος αγκύρωσης καθορίζεται από το είδος της κατασκευής (νέα ή υφιστάμενη) και  το πάχος του θερμομονωτικού υλικού. Το απαιτούμενο μήκος του βύσματος προκύπτει από τον τύπο:

Lβ >= Leps + Lk + Lυφ +  Lmin

Όπου:

Lβ= Μήκος βύσματος

Leps= Πάχος μόνωσης

Lk= Πάχος κονιάματος GNK 10G (συνήθως 1-2cm)

Lυφ= Πάχος υπάρχοντος σοβά

Lmin= Ελάχιστο βάθος στερέωσης (3,5 cm)

 

π.χ. Για 5cm πάχος διογκωμένης πολυστερίνης σε υφιστάμενο σοβά 2cm:

Lβ >= Leps + Lk + Lυφ +  Lmin  <=>

Lβ >= 5    + 1  +  2  +  3,5   <=>

Lβ >= 11,5 cm

Συνεπώς επιθυμητό βύσμα:

VITEXTHERM PL 130

 

Τα βύσματα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου στο πίσω μέρος τους η πολυστερίνη έχει υλικό συγκόλλησης GNK 10G . Τοποθετούνται με κατανάλωση 4-6 τμχ/m², σε κατασκευές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καταπονήσεις λόγω ανεμοπιέσεων. Σε κτίρια ειδικών απαιτήσεων οι θέσεις εφαρμογής των βυσμάτων και η πυκνότητα τους καθορίζεται έπειτα από συγκεκριμένη μελέτη που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου και της περιοχής.

Το διάκενο μεταξύ της κεφαλής του βύσματος και της τελικής επιφάνειας της πολυστερίνης καλύπτεται με TAΠΕΣ VITEXTHERM WHITE ή TAΠΕΣ VITEXTHERM GRAPHITE η οποία επικολλείται με κόλλα GNK 10G ή αφρό πολυουρεθάνης GNK FOAM προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες.

Ζητήστε προσφορά!

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να καταλάβει τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, να σας κάνει μια οικονομική προσφορά και να επισκεφθεί το χώρο σας κατόπιν συνεννοήσεως!

Όνομα:
Περιοχή:
Τηλέφωνο:
Email:

Βρείτε συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα