210 5589500 Καλέστε μας για να μελετήσουμε τον χώρο σας

Ειδικά τεμάχια – Παρελκόμενα

Πριν την τοποθέτηση της αντιρρηγματικής στρώσης τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια:

  • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ με επικολλημένο υαλόπλεγμα τοποθετείται  στις εξωτερικές γωνίες (ακμές) του κτιρίου. Εφαρμόζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η επιφάνειά και να είναι προστατευμένη από ενδεχόμενες κρούσεις. Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτή το γωνιόκρανο.  Σε πιθανή σύνδεση γωνιοκράνων (για ακμές > 2,5 m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με πλέγμα.
  • Διατίθεται και ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  με επικολλημένο  υαλόπλεγμα , για την προστασία των μη ορθών (90°) γωνιών.
  • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ με επικολλημένο υαλόπλεγμα (10x10 cm).  Χρησιμοποιούνται κατά τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες. (π.χ. άνω ακμή παραθύρων & πορτών , στεγαστή βεράντα). Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτό το γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη. Σε πιθανή σύνδεση νεροσταλλακτών ( >2,5m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με υαλόπλεγμα. Το τεμάχιο χρησιμοποιείται για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών από τους ρύπους που έχουν επικαθίσει στα κατακόρυφα τμήματα.
  • Στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης τοποθετείται  ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ.  Το πλέγμα μπορεί να παραλάβει διαγώνιες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κ.α.)
  • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου Ε) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά.
  •  ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου V) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερική γωνία.

Ζητήστε προσφορά!

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να καταλάβει τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, να σας κάνει μια οικονομική προσφορά και να επισκεφθεί το χώρο σας κατόπιν συνεννοήσεως!

Όνομα:
Περιοχή:
Τηλέφωνο:
Email:

Βρείτε συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα